اطلاعیه های دانشجویی
کلمه کلیدی : سال : ماه :
ردیف عنوان تصویر تاریخ
1 اطلاعیه وام بلند مدت نیمسال اول 98-97 1397/7/23
2 دستورالعمل عزیمت به اربعین حسینی 1397/7/22
3 اطلاعیه وام بلند مدت برای نیمسال اول 98-97 1397/7/8
4 "اطلاعیه"